Wróć do poprzedniej strony

Architektura i człowiek

Myśl ludzka jest nieograniczona, a działanie człowieka twórcze. Świadectwem tego są zabytki architektoniczne – świadkowie minionych epok, jak również budowle współczesne i ich detale a także wciąż doskonalone zdobycze techniki. To ciekawe tematy do utrwalenia na fotografiach. Podobnie człowiek, otaczający go świat i towarzyszące mu w czasie wydarzenia.