Wróć do poprzedniej strony

Jaskinia Niedźwiedzia - Rezerwat

Jaskinia Niedźwiedzia jest najdłuższą z jaskiń sudeckich i jedną z najdłuższych i najgłębszych w Polsce. Jaskinia jest rozwinięta horyzontalnie na trzech poziomach. Jej powstanie wiąże się ściśle z występowaniem skał węglanowych i zachodzących w nich zjawiskach krasowych, związanych z oddziaływaniem wody. Ta woda, to Kleśnica, niewielki potok szumiący u podnóża jaskini. Wodom tego potoku zawdzięczamy w dużej mierze wyrzeźbienie Jaskini Niedźwiedziej. Wszystko zaczęło się ok. 28 mln lat temu, kiedy wody powierzchniowe zainicjowały tworzenie podziemnego systemu jaskiniowego, łącząc swoje siły przez system spękań i szczelin w skale. Woda nie tylko niszczy górotwór, ale potrafi też pięknie tworzyć, czego efektem jest szata naciekowa jaskini z wielką różnorodnością form i barw.