Wróć do poprzedniej strony

Śnieżnicki Park Krajobrazowy

Obejmuje zasięgiem trzy pasma górskie Sudetów Wschodnich: Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Góry Złote, o wybitnych walorach przyrodniczych. Spotkamy tu różne typy krajobrazów począwszy od nizinnych kotlin śródgórskich, poprzez krajobrazy starych gór średnich i starych dolin rzecznych, po erozyjny krajobraz krawędzi tektonicznych oraz strefę szczytową Śnieżnika o subalpejskim charakterze. Występują tu również skałki, gołoborza i rozległe jaskinie krasowe o unikalnej szacie naciekowej. Na terenie ŚPK utworzono pięć rezerwatów przyrody: „Śnieżnik Kłodzki”, „Nowa Morawa”, „Puszcza Śnieżnej Białki”, „Wodospad Wilczki” i „Jaskinia Niedźwiedzia”.