Wróć do poprzedniej strony

Park Narodowy Gór Stołowych

Położony na terenie Sudetów Środkowych, obejmuje swoim obszarem wierzchowinowe i centralne partie Gór Stołowych oraz północno – zachodnią część Wzgórz Lewińskich. Na północnym – zachodzie graniczy z Republiką Czeską, a od południa i północnego – wschodu granicę wyznacza linia ściany lasu biegnąca u podnóży Gór Stołowych i północno – zachodniego fragmentu Wzgórz Lewińskich. Nazwa Góry Stołowe nawiązuje do charakterystycznego krajobrazu, którego elementami są rozległe płaszczyzny zrównań i wznoszące się nad nimi, urwistymi ścianami, płaskie stoliwa skalne. Znajdziemy tu nagromadzenie rozmaitych form erozji piaskowców w postaci głębokich szczelin, labiryntów i blokowisk skalnych, a także pojedynczych skałek o niespotykanych kształtach. Rzeźba ta jest odzwierciedleniem płytowej budowy geologicznej związanej z osadowym pochodzeniem tworzących je skał.