Wróć do poprzedniej strony

Ptaki

Zamieszkują Ziemię od dawna. Badania naukowe dowodzą, że są potomkami, zamieszkujących naszą planetę przed milionami lat, dinozaurów. Z biegiem czasu ewoluowały opanowując różne środowiska. Większość gatunków doskonaliła zdolności do latania inne zatraciły ją bezpowrotnie. Obecnie rozróżniamy kilka tysięcy gatunków ptaków zamieszkujących ekosystemy naszej planety. Człowiek od zawsze patrzył na ptaki z podziwem, przypisując im mistyczną moc i symbolikę. Ich zdolność do lotu w przestworzach, od zawsze była inspiracją i tęsknotą za nieograniczoną wolnością, swobodą i zdolnością do pokonywania barier. Mimo rozwoju cywilizacji i myśli technicznej, obserwując ptaki i ich zachowanie nadal towarzyszy człowiekowi tęsknota za pierwotną wolnością…
Z pasją podpatruję zachowania ptasiej społeczności. Czasem są to sceny bardzo śmieszne innym razem dramatyczne. Z obserwacji tych wynoszę nowe spostrzeżenia, przydatne w dalszych obserwacjach. Istotne jest by obserwując nie zakłócać poczucia spokoju i bezpieczeństwa gatunkom obserwowanym. W tym celu należy zachować odpowiedni dystans, ciszę ograniczyć ruchliwość do minimum – starać się wtopić w otoczenie tak by być niewidocznym.